Gdzie się podziała Tajemnica Światła?

Modlimy się na różańcu tradycyjnym, to znaczy takim jaki obowiązywał w Kościele Katolickim od kilkuset lat. Sam Jan Paweł II, za którego pontyfikatu wprowadzono Tajemnicę Światła, zaznaczył, że nie jest ona obowiązkowa i jest jedynie swego rodzaju propozycją i rozszerzeniem “normalnego” różańca. 

Tajemnica Światła nie jest też pełnoprawną częścią różańca sensu stricte. Jest propozycją oprócz modlitwy różańcowej, dodatkowym ćwiczeniem do przemyśleń, nie stanowi jednak jej części. 

Ponadto, nawet dziś na łonie Kościoła, toczą się spory o to czy Tajemnica Światła nie zaburza świętego charakteru modlitwy różańcowej, która w swojej tradycyjnej formie, zawsze zawierała 150 modlitw “Zdrowaś Maryjo”, to znaczy dokładnie tyle ile jest Psalmów w Piśmie Świętym. 

Liczba ta nie była przypadkowa, bo dzięki modlitwie różańcowej, niepiśmienni ludzie mogli niejako odmawiać tę modlitwę w zastępstwie czytania Psalmów. Więcej pod tym linkiem: https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/972 

Jest to część III dłuższego opracowania, które zawiera najwięcej argumentów. 

Pozostałe 2 części znajdują się tutaj:

https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/953

https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/963